Dr. Yinon Shlomo

 Photograph

דר' ינון שלמה הוא בוגר המחלקה ללימודי המזרח התיכון באוניברסיטת בר אילן. עבודת הדוקטורט שלו עוסקת ביחסי ארצות הברית-סוריה בשנים 1966-1974. במהלך לימודי התואר השלישי הוענקה לו מלגת הנשיא לדוקטורנטים מצטיינים מטעם אוניברסיטת בר אילן ומלגת רוטנשטרייך לדוקטורנטים מצטיינים במדעי הרוח. דר' שלמה חוקר את התהליך המדיני בין ישראל לשכנותיה לאחר מלחמת יום כיפור.

תחומי עניין: ישראל והעולם הערבי, העולם הערבי והמעצמות.

פרסומים אחרונים:

The Israeli-Syrian Disengagement Negotiations of 1973-1974" (Middle Eastern Studies)

אתם כאן: Home עמיתי המחקר Uncategorised Dr. Yinon Shlomo