Dr. Ofira Gruweis Kovalsky

 

 001

 

מרצה בסגל האקדמי הבכיר של המכללה האקדמית צפת

עמית הוראה בחוג ללימודי ארץ ישראל אוניברסיטת חיפה

ד"ר גראוויס קובלסקי בוגרת החוג ללימודי ארץ ישראל באוניברסיטת חיפה  2009 בציון מעולה. ביצעה השתלמות פוסט דוקטורט במחלקה לגיאוגרפיה אוניברסיטת בר אילן. קיבלה פרסי הצטיינות ומחקר לאורך כל תקופת הלימודים ולאחריהם. לדוגמה: פרס המחקר של מכון ז'בוטינסקי לשנת2010, פרס המחקר של מרכז בגין לשנת 2010. בדצמבר 2014-

The Hadassah–Brandeis Institute Grant for her project "Secular Conservative Women in the Right-Wing Parties in the State of Israel during the 1950s and 1960s"

תחומי המחקר: תולדות מפלגות וארגוני ימין בישראל, תולדות ירושלים בשנות החמישים והשישים של המאה העשרים, סמלים ומיתוסים.

דוגמת פרסומים אחרונים:

  1. 1.Relocation of the Israeli Foreign Ministry in 1953 and its impact on the JerusalemIn Journal of Historical Geography .46 (2014) 80-91. (English) [second writer Yossi Katz].

 

  1. 2.'כשמש אחת וכשם שאין שתי ירושלים'-יחס התנועה הרביזיוניסטית לירושלים במהלך מלחמת העצמאות 1947 -1949, עלי זית וחרב, כרך י"ג ספטמבר 2013. עמ' 140 – 172.
  2. 3.'המפה ופשרה- מפת ארץ ישראל כסמל בתנועה הציונית', בתוך: אופירה גראוויס קובלסקי (עורכת), קובץ מחקרים לרגל מאה ועשר שנים להקמת הקק"ל ולראשית ההתיישבות בגליל התחתון. בהוצאת אוניברסיטת בר אילן. עתיד להתפרסם במהלך שנת 2015.

ספרה 'הצודקים והנרדפים- מיתולוגיה וסמלים של תנועת החרות 1948 -1965' יצא לאור בינואר 2015 בהוצאה לאור של מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות אוניברסיטת באר שבע.

 

 

אתם כאן: Home עמיתי המחקר Uncategorised Dr. Ofira Gruweis Kovalsky