Dr. Esti Yankelevitch

 

 Yankelevitch

         אסתי ינקלביץ,  מרצה בחוג ללימודי ארץ ישראל באוניברסיטת חיפה.

 

         תחומי המחקר: תולדות ההתיישבות היהודית בטבריה ובגליל, מפעל ההתיישבות של יק"א בארץ ישראל,            

                      החינוך בתקופת המנדט ובעשורים הראשונים למדינת ישראל.

 

       פרסומים אחרונים

 

        1. 'מוועד יהודי טבריה לוועד הקהילה העברית בטבריה בין המשכיות למשבר' בתוך: בין דת לאום וארץ, עורך י. גולדשטיין, שנתון בין תחומי, (2014) כרך א, עמ' H 18 – H 39.

2. "היה שלום מר פיאט!" נתן פיאט ובית הספר החקלאי כדורי 1937 – 1959. דור לדור, (2013)מג , אוניברסיטת תל אביב.

3. 'חוות סג'רה ומקומה במעשה ההתיישבות בארץ ישראל'. קובץ מחקרים לרגל מאה ועשר שנים להקמת הקק"ל ולראשית ההתיישבות בגליל התחתון.  בהוצאת אוניברסיטת בר אילן. עתיד להתפרסם במהלך שנת 2015.

 


 

 

אתם כאן: Home עמיתי המחקר Uncategorised Dr. Esti Yankelevitch