ברוכים הבאים

מוסד הרצל הוקם כמרכז מחקר אקדמי באוניברסיטת חיפה ביוזמתו ותמיכתו של ד"ר ראובן הכט בשנת 1987. מאז הקמתו המוסד יוזם, מוביל ומנהל פרויקטים מחקריים בתחומים הקשורים לתולדות הציונות ההרצליאנית, להיסטוריה הפוליטית, התרבותית והחברתית של שיבת ציון ושל מדינת ישראל ובסוגיות הקשורות בהיסטוריה של הלאומיות המודרנית בכלל ושל הזהות הלאומית כמאפיין חיוני ודינמי של מדינת-הלאום בפרט. בשנים האחרונות מוסד הרצל מקדם ויוזם מחקר ודיון בנושאים הקשורים במעמדה של מדינת ישראל בזירה הבינלאומית ובדינמיקה הפוליטית של שנאת ישראל כפי שהיא באה לידי ביטוי באנטישמיות החדשה ובאפן שבו היא מתגלמת באנטי-ציונות העכשווית.

במוקד העשייה האקדמית של מוסד הרצל נמצאת הפעילות המחקרית שהוא יוזם ומקדם. חשיבות מיוחדת יש להנגשת פירות המחקר באמצעות פרסומים דיגיטליים הכוללים ספרי עיון, מונוגרפיות קצרות, מאמרים וקבצי תעודות. בנוסף יוזם מוסד הרצל עריכת ימי עיון ומפגשי חוקרים בהשתתפות חוקרים מישראל ומחוצה לה.
קראו עוד...

 

הרצל בנוף

new herzl sign tel aviv cropped

 

 

פרסומים

dageshnew1לאחר מסע הלווייה רב-רושם ברחובות תל אביב נטמן ב- 1926 ארונו של המנהיג הציוני מקס נורדאו בבית הקברות של העיר העברית הראשונה. חלקו הראשון של המחקר עוסק במסע ארונו של נורדאו מפריז לתל אביב כפרק בהיסטוריה הפוליטית והתרבותית של הציונות. חלקו השני דן בתכנון מצבת הקבר של המנהיג הציוני כהיבט של יצירת פנתאון לאומי בבית הקברות הישן של תל אביב. 

 

 

 

 

 

book1

ספר זה מציג בפני הקורא שני חבורים של גוסטב גבריאל כהן (1906-1830), מי שהיה ידידו של הרצל. החיבורים הללו נכתבו בשנות ה-80 של המאה ה- 19, והם עדות  משכנעת על חיוניותה של הציונות המוקדמת. החיבורים  מציגים את חזונו של כהן על עם יהודי בעל הגדרה עצמית, ועוסקים במצוקת יהודי מזרח אירופה ובמאמצי ההתבוללות של יהודי מערב אירופה.

 

 

 

 

אירועים

kenespic1

מוסד הרצל, קתדרת חייקין לגאואסטרגיה ומרכז חיפה למחקרי מדיניות ואסטרטגיה ימית התאחדו לרגל ציון 50 שנה למלחמת ששת הימים. האיחוד הניב שיתוף פעולה בסדנת חוקרים בנושא "חיל הים במלחמת ששת הימים" שהתקיימה במוזיאון ההעפלה וחיל הים בחיפה. בסדנא השתתפו היסטוריונים, משפטנים, אנשי חיל הים שלקחו חלק בקרבות מלחמת ששת הימים, פרופ' מעוז עזריהו: ראש מוסד הרצל, פרופ' שאול חורב: ראש קתדרת חייקין וראש מרכז HMS, פרופ' ארנון גולן: החוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה וחוקרים נוספים. 

 

 

 

ברוכים הבאים

מוסד הרצל הוקם כמרכז מחקר אקדמי באוניברסיטת חיפה ביוזמתו ותמיכתו של ד"ר ראובן הכט בשנת 1987. מאז הקמתו המוסד יוזם, מוביל ומנהל פרויקטים מחקריים בתחומים הקשורים לתולדות הציונות ההרצליאנית, להיסטוריה הפוליטית, התרבותית והחברתית של שיבת ציון ושל מדינת ישראל ובסוגיות הקשורות בהיסטוריה של הלאומיות המודרנית בכלל ושל הזהות הלאומית כמאפיין חיוני ודינמי של מדינת-הלאום בפרט. בשנים האחרונות מוסד הרצל מקדם ויוזם מחקר ודיון בנושאים הקשורים במעמדה של מדינת ישראל בזירה הבינלאומית ובדינמיקה הפוליטית של שנאת ישראל כפי שהיא באה לידי ביטוי באנטישמיות החדשה ובאפן שבו היא מתגלמת באנטי-ציונות העכשווית.

במוקד העשייה האקדמית של מוסד הרצל נמצאת הפעילות המחקרית שהוא יוזם ומקדם. חשיבות מיוחדת יש להנגשת פירות המחקר באמצעות פרסומים דיגיטליים הכוללים ספרי עיון, מונוגרפיות קצרות, מאמרים וקבצי תעודות. בנוסף יוזם מוסד הרצל עריכת ימי עיון ומפגשי חוקרים בהשתתפות חוקרים מישראל ומחוצה לה.

במסגרת הפעילות המחקרית תומך מוסד הרצל במחקרים שמבצעים דוקטורנטים ופוסט-דוקטורנטים בנושאים שמקדמים את סדר היום המחקרי של מוסד הרצל. עמיתי המחקר של מוסד הרצל הם חוקרים מבטיחים מישראל ומהעולם שיש להם תרומה חשובה לקידומם של נושאי מחקר נבחרים ולטיפוח הקשרים בין מוסד הרצל ומוסדות אקדמיים בישראל ובעולם. הפרסומים של עמיתי המחקר הם חלק בלתי נפרד מהפעילות המחקרית של מוסד הרצל והם תרומה משמעותית למוניטין האקדמי של מוסד הרצל לחקר הציונות ושל אוניברסיטת חיפה.

מוסד הרצל מטפח שיתופי פעולה עם ארגונים ומוסדות בישראל העוסקים בלימוד היבטים שונים של הציונות כרעיון פוליטי, כמורשת היסטורית וכזהות לאומית המעוגנת בהקשרים חברתיים, אידיאולוגיים ותרבותיים שונים.