פורום מחקרי

תקופת השלטון הבריטי בארץ ישראל, 1948-1918 (ובתוכה התקופה מ-1922 בה היה לבריטים מנדט בינלאומי לשלטונם), היא ללא ספק תקופת המסד של מדינת ישראל. קשה לתאר את מציאות החיים כאן היום, לחיוב ולשלילה, בלי לחקור וללמוד תקופה זו. הפרספקטיבה שנותן הזמן מביאה יותר ויותר חוקרים מתחומי דעת שונים, להתעניין בתחום. אלא שהעוסקים בתחום אינם מודעים בהכרח לעבודתם של האחרים הן בשל התחומים הדיסציפלינאריים השונים, והן כיוון שקיימים גבולות ידועים בין אלה שהתמחותם בצד הבריטי, היהודי או הערבי של התקופה. הפורום המנדטורי מבקש להיות למרכז הידע הבין-אוניברסיטאי בישראל של כל העוסקים בתחום: מכותבי דוקטוראטים ועד פרופסורים ותיקים (אמריטוס). הפורום מבקש לתת במה ללימוד ולהחלפת ידע ללא ההירארכיה, בדיון חופשי ובויכוח תרבותי ללא מורא.


PikiWiki Israel 17006 shlomo kramer on duty in british mandat jerusalem

אתם כאן: Home דף הבית של הפורום