כיצד ניתן להצטרף לפורום?

הפורום פתוח לכל מי שעיסוקו בתקופה שלעיל ללא הבדל תחום מכל האוניברסיטאות בארץ, לחברי סגל אקדמי באוניברסיטאות ובמכללות לדרגותיהם, לחוקרים עצמאיים וכן לחוקרים מאקדמיות בחו"ל העושים תקופה משמעותית בישראל. הפורום פתוח גם לתלמידי דוקטוראט שהצעת המחקר שלהם אושרה כדין. בשל שיקולים של איכות הדיון, איזון תחומי ובין אלה הנמצאים בראשית מחקרם לבין הבכירים יותר, שומרים לעצמם ראשי הפורום את הזכות לאשר או לדחות בקשה לחברות בפורום. המבקשים להתקבל יכתבו לפרופ' מוטי גולני This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

אתם כאן: Home כיצד ניתן להצטרף לפורום?