מטרות

• פיתוח המחקר: קידום תחומי מחקר שונים בנושא החברה החרדית, מחקרי הערכה ומחקרי עומק
• פיתוח מסמכי מדיניות
• קידום נושאים בקרב מעצבי מדיניות בציבור הכללי ובציבור החרדי
• פעילויות אקדמיות: ימי עיון; כנסים; סדנאות מחקר ועוד.

אתם כאן: Home מטרות