תחומי המחקר

 "נוער חרדי נושר בישראל – על המהלכים בין שני העולמות"

חוקרת ראשית: ד"ר אלה פרקיס.

במהלך העשורים האחרונים מתרחשת במגזר החרדי תופעה שמימדיה הולכים ומתרחבים המתבטאת בנשירת בני נוער ממוסדות חינוך. נשירה זו מובילה, בחלק לא מבוטל של המקרים, לניתוק מהקהילה החרדית ואף להידרדרות לשוליים החברתיים, עד כדי התפתחות של דפוסי עבריינות וסטייה. תופעה זו לא זכתה עד כה למחקר מעמיק והיא בעלת השלכות קריטיות על החברה החרדית ועל החברה בישראל בכללותה. מטרת המחקר הינה להביא להבנת הבעיה באופן שיאפשר פיתוח מענים מותאמים ברמות שונות. המחקר ממומן על ידי משרד המדע.

 

 אתם כאן: Home תחומי המחקר