רציונאל

 

החברה החרדית הינה קבוצה ייחודית בחברה הישראלית ובחברה היהודית בישראל ובעולם, המעמידה עצמה כתרבות-נגד לחברה הסובבת אותה. חברה זו מיוחדת באורח חייה, בערכיה, בהשכלתה, בתרבותה ובהסתגרותה מפני זרים.

קצב גידולה הדמוגרפי של קבוצה זו (כ- 7% בשנה), התהליכים העוברים עליה והאינטראקציות בינה לבין עצמה ובינה לבין סביבתה, משנים את מיקומה הפיזי, התרבותי והכלכלי במרחב הישראלי.

מאז הקמת המדינה ועד ימנו מנהלת החברה החרדית, המונה כיום קרוב למיליון איש במדינת ישראל, מערכת יחסים מורכבת עם חברת הרוב הסובבת אותה. עוצמתם של יחסים אלו ורב גוניותם גברו בשלושים השנים האחרונות. במקביל נראה שמגמת ההסתגרות וההבדלות שאפיינה אותה בתקופות מוקדמות יותר, נחלשה. ללא ספק, האוכלוסייה החרדית בימנו אלה נמצאת בתהליך חשיבה מחודש על דרכה.

אתם כאן: Home פרוייקטים מחקריים החברה החרדית בישראל