פרויקט גליציה ובוקובינה


הפרויקט לחקר יהדות גליציה ובוקובינה הוקם במוסד הרצל שבאוניברסיטת חיפה בשנת תשע"ג.
הפרויקט עובד בשיתוף פעולה עם עמותת גליציה ובוקובינה.   
 

על גליציה ובוקובינה:

אלו הם שני חבלי ארץ במזרח אירופה, בהם חיו קהילות יהודים ענפות בחמש מאות השנים שקדמו לשואה. יהדות גליציה ובוקובינה היא מן הותיקות והמשפיעות באוכלוסיות היהודים במרכז ומזרח אירופה. למן עליתה של האימפריה האוסטרו-הונגרית ועד למלחמת העולם השניה והשואה, תפסו קהילות היהודים באיזורי מזרח פולין ומערב אוקראינה של ימינו מקום מרכזי בעיצוב פני החברה בתוכה חיו. לקהילות אלו נודעה השפעה תרבותית, פילוסופית, אקדמית וכלכלית משמעותית הניכרת עד ימינו אלה.

הישגיהן של קהילות אלו ממשיכים לעצב את אופי האזורים בהם חיו. כמו כן מורשתה של יהדות גליציה ובוקובינה משחקת תפקיד משמעותי בעיצוב פני החברה הישראלית בימנו ובעיצוב קהילות יהודים בתפוצות. לנוכח התמעטות דור החוקרים הותיק הבקיא בשפות הרלוונטיות ובניואנסים התרבותיים של האיזור והתקופה, מבקש הפרויקט לקדם ולהחיות את העשייה המחקרית בתחום ולעודד סטודנטים צעירים להתמחות בו.


מפת גליציה:                                                          מפת בוקובינה: 

website5                 website2

אתם כאן: Home פרוייקטים מחקריים יהודי גליציה ובוקובינה