דמוקרטיה וטרור

 

פרויקט התמודדות דמוקרטיות-ליברליות עם עימותים א-סימטריים (LD-AC), הוקם כתוצאה מהצורך ההולך וגובר של דמוקרטיות ליבראליות להתמודד עם ארגונים לא מדינתיים בשורה של עימותים. הפרויקט נועד ליצור  מסגרת תיאורטית חדשה (ובהמשך דוקטרינה), בכדי לקדם את יכולות ההתמודדות של מדינות  עם ארגוני טרור – לסוגיהם השונים, תוך שמירה על הערכים הדמוקרטיים של המדינה.

הנחת המוצא של הפרויקט היא שהמלחמה כיום שונה באופייה ממלחמות בעבר – שכן היא מתרחשת בארבע זירות מאבק במקביל: הזירה הצבאית (שדה הקרב), הזירה הדיפלומטית, הזירה התקשורתית והזירה המשפטית. על מנת להבין את מהותה של המלחמה החדשה ולנסח דוקטרינה ואסטרטגיה רלוונטית עלינו ללמוד ולחקור את כל זירות המאבק הללו ואת השפעות הגומלין בניהן. מטרת הפרויקט היא לבחון את נושא ההתמודדות של דמוקרטיות ליבראליות עם עימותים א-סימטריים תוך שימוש בזוויות ראייה שונות, מחקריות ופרקטיות, ולייצר ביניהן סינרגיה, כל זאת במטרה להשפיע על תהליך קבלת ההחלטות בתחום הלוחמה האסימטרית על היבטיו השונים. בהתאם למטרה זו, יפעל הפרויקט תוך שילוב תובנות מתחומי מחקר שונים, וכן בשילוב של אנשי תיאוריה ופרקטיקה. ייחודו של הפרויקט, אם כן, הוא בשניים: ראשית, הפרויקט הוא בין-תחומי וכולל. חוקרי הפרויקט מתמחים בתחומים השונים המשפיעים על יכולתן של דמוקרטיות להתמודד בעימותים א-סימטריים: האסטרטגיה הצבאית, המדיניות הדיפלומטית, המשפט הבינלאומי, התקשורת ועוד. שנית, הפרויקט יעשה שימוש במתודולוגית מחקר שתשלב מחקר אקדמי ותיאורטי עם תובנות אנשי השטח בעלי ניסיון, שיבקרו את ההצעות שיעלו מנקודת מבטם. 

הפרויקט הוקם על ידי מוסד הרצל באוניברסיטת חיפה, והמכון הישראלי לדמוקרטיה, והנהלתו כוללת את האלוף (במיל') עמי איילון, פרופ' מרדכי קרמניצר ופרופ' אריה כוכבי.

הנהלת הפרויקט שואפת לפתח את שיתוף הפעולה עם מוסדות ומומחים נוספים בחו"ל. עבודה בשיתוף עם גורמים מחו"ל משמעותית שכן הפרויקט עתיד להפיק תובנות בעלות משמעות אוניברסלית, החורגת מגדרי הנעשה במדינת ישראל.

בהתאם למטרת הפרויקט, פועלות בו שלוש קבוצות עבודה, שבכל אחת מהן חברים הן מומחים אקדמיים והן אנשים המביאים עימם ניסיון מעשי. שלוש קבוצת העבודה הן: הדוקטרינה הצבאית, אתיקה ומשפט, עיצוב מדיניות ודיפלומטיה ציבורית.

 

קבוצת הדוקטרינה הצבאית –  עוסקת באתגרים והמגבלות מולם ניצבות דמוקרטיות ליברליות בשדה הלחימה המודרני, במטרה להבין את השינויים שחלו בעקבות התרחבותם של הקונפליקטים האסימטריים, ולספק למדינות כלים טובים בהתמודדות מולן. בשנה החולפת החלה קבוצת המחקר, המנוהלת ע"י עמי אילון, בזיהוי דפוסי קונפליקט שונים בהתבסס על סוג הארגון מולו נאבקת הדמוקרטיה, בעיצוב המלצות באשר לשיקולים שצריכים להוביל את קביעת המדיניות להתמודדות איתם, ובאופן ההתמודדות אל מול קונפליקטים בעצימות נמוכה. בנוסף, בשיתוף עם קבוצת עיצוב מדיניות ודיפלומטיה ציבורית, נבחנו  השפעות הסיקור התקשורתי על שדה הלחימה. 

אתיקה ומשפט – קבוצה זו עוסקת בהיבטים האתיים והמגבלות אשר מוטלות על המאבק בקונפליקטים אסימטריים על ידי המשפט המקומי, החוקתי והבינ"ל. קבוצה זו, המנוהלת על ידי פרופ' מרדכי קרמניצר והמרוכזת על ידי פרופ' עמיחי כהן, פועלת במכון הישראלי לדמוקרטיה. קבוצה זו עוסקת בניתוח המשמעויות וההשלכות האתיות והמשפטיות של הצרכים הביטחוניים המדיניים והאופרטיביים כפי שיגובשו על ידי הקבוצות האחרות ובדיון בסוגיות משפטיות כפי שיתואר בהמשך.

עיצוב מדיניות ודיפלומטיה ציבורית  – קבוצת מחקר זו עוסקת בהיבטים הפוליטיים התוך מדינתיים והבינ"ל (בניהם הסיקור התקשורתי והשפעותיו על דעת הקהל) והשפעתם על עיצוב המדיניות בכל הנוגע להתמודדות בקונפליקטים אסימטריים. קבוצה זו המנוהלת על ידי פרופ' אריק כוכבי והמרוכזת על ידי ד"ר מורן ירחי, נמצאת בשלבי בנייה וצפויה בשנה הקרובה להתמקד במיפוי ובחינת השפעתם של גורמים פנים מדינתיים ובינ"ל על עיצוב מדיניות כנגד טרור. הקבוצה צפויה לחקור את הנושא בזירות שונות: האמריקאיות, זו של המדינות המרכזיות באירופה והאו"ם. כאמור, עד כה עסקה הקבוצה  בשיתוף עם קבוצת הדוקטרינה הצבאית את הדיון בהשפעות הסיקור התקשורתי על שדה הלחימה בסכסוכים אסימטריים.

בנוסף, פועלת קבוצת האסטרטגיה והדיפלומטיה. קבוצה זו מרכזת ומתכללת את פעילות הקבוצות וממצאי עבודתן, במטרה לגבש דוקטרינה רב תחומית אשר תסייע לדמוקרטיות ליברליות במאבקן בקונפליקטים א-סימטריים.

ממצאי המחקר מוצגים בכנסים בארץ ובעולם, ביניהם: בכנסים של מכון Aspen  (בוושינגטון DC, ובאספן קולוראדו); בכנס של מרכז ג'ורג' מרשל בגרמניה; בסמינר בנושא אירועים עדכניים במזה"ת באוניברסיטת Aarhus בדנמרק; בכנס של הצלב האדום הבינ"ל במרכז בלג'יו באיטליה; בכנס בנושא משפט ובטחון לאומי באוניברסיטת קולומביה; בכנס האגודה הבינלאומית לפסיכולוגיה פוליטית; בכנס הבינ"ל של המכון למדיניות נגד טרור בהרצלייה; בכנס האגודה הישראלית למדע המדינה; בכנס אגודת חוקרי צבא וחברה בישראל ועוד.

 

 

 

 

אתם כאן: Home פרוייקטים מחקריים דמוקרטיה וטרור