רציונאל

 מטרת העל של הפרויקט היא קידום המחקר והרחבת הידע הקיים בכל הנוגע לקהילות היהודיות בגליציה ובוקובינה מאמצע המאה הי"ט ועד לתקופה שבין שתי מלחמות העולם; על תרבותם, דתם, מורשתם ותרומתם החשובה לתרבות היהודית ולעם ישראל. מכיוון שהעיסוק המחקרי בתחום זה אינו נרחב, מתמקד הפרויקט ביצירת תשתית לשיתוף פעולה והעברת מידע בין חוקרים בכירים וצעירים.

 

מטרות הפרויקט:

  • יצירת מסגרת על, רב-תחומית ובינלאומית לקידום המחקר בנושא קורות הקהילות היהודיות בגליציה ובוקובינה בין השנים למן אמצע המאה הי"ט ועד לתקופת מלחמות העולם.
  • איגוד כלל האוניברסיטאות בארץ, החוקרים ותלמידי המחקר העוסקים בתחום.
  • הרחבת שיתוף הפעולה הבינלאומי בנושא המחקר.
  • עידוד חוקרים צעירים מהארץ ומחו"ל לבחור בחקר יהדות גליציה ובוקובינה כתחום מחקר עיקרי או נוסף בהתמחותם האקדמית.
  • עידוד סטודנטים ישראלים ללמוד שפות הרלוונטיות לנושא המחקר: פולנית, גרמנית ויידיש, תוך קיום תקשורת שוטפת עם פעילויות ומשתתפי הפרויקט.
  • יצירת דיאלוג ושיתוף פעולה בין מוסדות הנצחה ומוסדות אקדמיים שונים העוסקים במחקר בנושא בארץ ובעולם.
  • קידום מחקרים ופרסומים העוסקים בנושא הפרויקט, במקביל לפעילות חינוכית חוץ-אוניברסיטאית.

 


המרכזת האקדמית של הפרויקט היא ד"ר שרה בנדר, והמרכזת המנהלית שלו היא מעיין ארמלין.


אתם כאן: Home רציונאל