ועד מנהל

מר הרי זסלר, יו"ר קרן הכט

עו"ד חגי סיטון, חבר קרן הכט

פרופ' רון רובין, נשיא האוניברסיטה

פרופ' גוסטבו מש, רקטור האוניברסיטה

פרופ' עדו יצחקי, סגן נשיא ודיקן למחקר

פרופ' מעוז עזריהו, ראש מוסד הרצל לחקר הציונות

פרופ' ארנון גולן, החוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה

פרופ' אלי אברהם, החוג לתקשורת