יום עיון 15/3/2018

יום העיון לרגל יציאתו לאור של הספר "המערכה על יפו בתש"ח" התקיים באוניברסיטת חיפה. ביום העיון נשאו דברים פרופ' מעוז עזריהו, ראש מוסד הרצל לחקר הציונות; ד"ר תמיר גורן, אוניברסיטת בר אילן; ד"ר איתמר רדאי, אוניברסיטת תל אביב ואוניברסיטת חיפה; פרופ' אלון קדיש, האוניברסיטה העברית ופרופ' ארנון גולן, אוניברסיטת חיפה.