פורום מחקרי

Capture50תקופת השלטון הבריטי בארץ ישראל, 1948-1918 (ובתוכה התקופה מ-1922 בה היה לבריטים מנדט בינלאומי לשלטונם), היא ללא ספק תקופת המסד של מדינת ישראל. קשה לתאר את מציאות החיים כאן היום, לחיוב ולשלילה, בלי לחקור וללמוד תקופה זו. הפרספקטיבה שנותן הזמן מביאה יותר ויותר חוקרים מתחומי דעת שונים, להתעניין בתחום. אלא שהעוסקים בתחום אינם מודעים בהכרח לעבודתם של האחרים הן בשל התחומים הדיסציפלינאריים השונים, והן כיוון שקיימים גבולות ידועים בין אלה שהתמחותם בצד הבריטי, היהודי או הערבי של התקופה. הפורום המנדטורי מבקש להיות למרכז הידע הבין-אוניברסיטאי בישראל של כל העוסקים בתחום: מכותבי דוקטוראטים ועד פרופסורים ותיקים (אמריטוס). הפורום מבקש לתת במה ללימוד ולהחלפת ידע ללא ההירארכיה, בדיון חופשי ובויכוח תרבותי ללא מורא.

 

הצטרפו לפורום

תכנית שנתית- תשע"ח

גלריית תמונות

הכינוס השנתי של הפורום הבין-אוניברסיטאי לחקר תקופת המנדט - תשע"ח

הכינוס השנתי של הפורום הבין-אוניברסיטאי לחקר תקופת המנדט - תשע"ז