הפורום הבין-אוניברסיטאי של חוקרי המנדט בישראל

Capture50תקופת השלטון הבריטי בארץ ישראל, 1948-1918 (ובתוכה התקופה מ-1922 בה היה לבריטים מנדט בינלאומי לשלטונם), היא ללא ספק תקופת המסד של מדינת ישראל. קשה לתאר את מציאות החיים כאן היום, לחיוב ולשלילה, בלי לחקור וללמוד תקופה זו. הפרספקטיבה שנותן הזמן מביאה יותר ויותר חוקרים מתחומי דעת שונים, להתעניין בתחום. אלא שהעוסקים בתחום אינם מודעים בהכרח לעבודתם של האחרים הן בשל התחומים הדיסציפלינאריים השונים, והן כיוון שקיימים גבולות ידועים בין אלה שהתמחותם בצד הבריטי, היהודי או הערבי של התקופה. הפורום המנדטורי מבקש להיות למרכז הידע הבין-אוניברסיטאי בישראל של כל העוסקים בתחום: מכותבי דוקטוראטים ועד פרופסורים ותיקים (אמריטוס). הפורום מבקש לתת במה ללימוד ולהחלפת ידע ללא ההירארכיה, בדיון חופשי ובויכוח תרבותי ללא מורא.

 

 גלריית תמונות

 

 

 

 

 

הצטרפו לפורום

הפורום פתוח לכל מי שעיסוקו בתקופה שלעיל ללא הבדל תחום מכל האוניברסיטאות בארץ, לחברי סגל אקדמי באוניברסיטאות ובמכללות לדרגותיהם, לחוקרים עצמאיים וכן לחוקרים מאקדמיות בחו"ל העושים תקופה משמעותית בישראל. הפורום פתוח גם לתלמידי דוקטוראט שהצעת המחקר שלהם אושרה כדין. בשל שיקולים של איכות הדיון, איזון תחומי ובין אלה הנמצאים בראשית מחקרם לבין הבכירים יותר, שומרים לעצמם ראשי הפורום את הזכות לאשר או לדחות בקשה לחברות בפורום.

בקשות להצטרפות לפורום יש לשלוח לפרופ' מוטי גולני This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.