תולדות חיל הים

ביוזמת עמותת חיל-הים החל בקיץ 1993 פרויקט תיעוד ימיו הראשונים של חיל-הים הישראלי באמצעות עדויות שבעל-פה. המטרה היתה לתעד איך רואים האנשים את אירועי השנים הראשונות כפי שנחקקו בזכרונם. כך בגישה פתוחה, למעט מספר שאלות מצומצם ניתנה למראוינים האפשרות לספר את זכרונותיהם. הפרויקט בוצע על-ידי מוסד הרצל לחקר הציונות שבאוניברסיטת חיפה, שהיה אז בניהולו של פרופ' יואב גלבר.

הראיונות נערכו על-ידי ד"ר דניאלה רן ועל-ידי מספר מתנדבים יוצאי החיל, ביניהם אהרון כנות, אריה מרמרי ואריק קרמן. ארכיון הראיונות כולל עשרות ראיונות עם אנשים שונים ומכסה תקופה של קרוב לשלושה עשורים עם התמקדות על העשור הראשון, ונכללים בו מגוון נושאים החל מאופן ההתגייסות לחיל בעיצומה של מלחמת העצמאות דרך תאור אירועים שונים, התפתחות החיל והתעצמותו.

 הראיונות נערכו בין השנים 2001-1993

 

מאמר לזכרה של ד"ר דניאלה רן שהתפרסם בכתב העת "המטען" של לשכת הספנות

 

חומרים נוספים במסגרת הפרויקט:

עבודת הדוקטורט של ד"ר דניאלה רן: התפתחותו של חיל הים הישראלי מתום מלחמת העצמאות עד יוני 1956

"זכרונות מהווי הימיה", אנשי "הימיה", שהעלו זכרונות משנות השלושים על פעילות ימית על הירקון ובחוף תל-אביב

ענת קדרון, עבודת גמר לקבלת תואר מוסמך, אוניברסיטת חיפה, "חיל הים הישראלי – שנת ההקמה: הקמת וגיבוש חיל הים במהלך מלחמת העצמאות"

 

אתר עמותת חיל הים

 

רשימת הראיונות:

 

שם המרואיין/ת תאריך הראיון
   
שלמה אראל 13.6.1994
עזריאל ענב 16.8.1995 
ליובה אליאב 5.6.1994
גבריאלה אייזנברג 14.8.1996
אריה עירוני 26.7.1995
שמשון עדן 22.2.1995
אברהם בוצר (צ'יטה) 5.8.2001
יאיר ברקר 11.5.1995
אריה ברק (בוצי) 5.6.1995
יוסף אלמוג 15.6.1994
צמח חרות 2.3.1999
ראובן אשכנזי 25.12.1994
מרדכי עצמון 16.1.1995
גדעון בן-אהרון 16.1.1994
שמעון בן אליהו 6.2.1994
רות בנרון 2.1994
יהודה בנרון 30.1.1994
מיכל ברנר 2.8.1995
שמואל ינאי (סמק) 19.11.1995
שמואל ינאי (סמק) - המשך 4.12.1995
אריה קפלן 20.7.1994
רמי לונץ 22.6.1995
רמי לונץ - המשך 9.8.1995
ישראל אביר (סלו) 21.6.1995
יעקב מרום 17.5.1994
יעקב מרום - המשך 30.5.1994
צבי קינן 21.1.1996
יקותיאל נץ 30.7.1995
יקותיאל נץ - המשך 21.11.1995
אליהו ארן 18.8.1993
ראובן ריהן 17.4.1995
דיק רוזנברג 24.8.1993
ישראל רתם 17.1.1994
יהודה רותם 1.8.1994
אמנון סלעי 17.11.1994
אמנון סלעי - המשך 14.12.1994
אמנון סלעי - המשך 5.1.1995
אמנון סלעי - המשך 23.2.1995
אמנון סלעי - המשך 9.3.1995
אמנון סלעי - המשך 28.12.1995
אמנון סלעי - המשך 8.11.1999
אברהם תבור 11.5.1994
בן-צבי עמוס 19.6.1994
ג'רי רוזנברג        -
אריה קפלן (קיפי) / עקיבא פגי        -
וסרמן אוסקר 8.8.1994
יהודה בן-צור 12.1996