פרסומים בכתבי עת שפיטים

באדיבות כתבי העת:

קתדרה: לתולדות ארץ ישראל ויישובה

אופקים בגיאוגרפיה

Holocaust Studies

Israel Affairs

Israel Studies

Journal of Israeli History

The Journal of Imperial and Commonwealth History

British Journal of Middle Eastern StudiesMiddle Eastern Studies

Paedagogica Historica

Contemporary Jewry

Telos

 

 

2023

 

 שמואל בהט, 'בין תיאטרון 'החאן' ל'בית התנ"ך העולמי',' קתדרה 184, תשפ"ג, עמ' 130-103

Shmuel Bahat (Cathedra 184) 

 

שמואל בהט, 'העיצוב של רחבת הכותל המערבי והדיון בהר הבית אחרי איחוד ירושלים', עיונים, כרך 39 (2023), עמ' 195-173

שמואל בהט (עיונים 39)

 

אמיר גולדשטיין ואלחנן שילה, 'בין אליטה שוקעת לאליטה צומחת: יחסי הגומלין בין תומכי שלמות הארץ בתנועת העבודה לבין הציונות הדתית האקטיביסטית (1967 - 1979)',  קתדרה 183, עמ' 95 - 120. 

Goldstein & Shilo (Cathedra 183)

 

Eldad Brin (2023): Heroes in search of homes: housing demobilized soldiers in early statehood Jerusalem, Journal of Israeli History.

https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/13531042.2022.2212431

 

Goldstein, A. (2023). The Authority of the Yishuv vis-à-vis the Challenge of the Gallows Myth, Palestine-Spring-Summer 1947. Israel Studies 28(2), 56-75.

https://muse.jhu.edu/pub/3/article/885229/pdf

 

Goldstein, A. From Contemptible Terrorists to National Heroes: The Reburial Ceremonies of Lord Moyne’s Assassins and the Shift in Israeli Collective Memory on the Eve of the “Upheaval”. Cont Jewry (2023).

https://doi.org/10.1007/s12397-023-09479-w

 

Gruweis Kovalsky, O., The Ghost of the Altalena Seventy-Fife Years On, Israel Affairs, 29(3), (2023). 587- 601.

 https://doi.org/10.1080/13537121.2023.2206228

 

 

2022

 

ברין, א., נוטקביץ, ד. (2022). 'בין סדר יום ביטחוני לאזרחי: יחסן של רשויות המדינה אל בית צפאפא הישראלית, 1967-1949', קתדרה, 181, 146-125.

Brin & Nutkevitz (Cathedra 181)

 

ברין, א., אורטל, נ. (2022). '"ושקל בפלס הרים וגבעות במאזניים": דגם עלום של ירושלים מראשית תקופת המנדט הבריטי', אופקים בגאוגרפיה, 101. 

https://drive.google.com/file/d/1MMJ5HgfFWOlRmVK05AX6i_IHhOJ9Nlqk/view 

 

שמואל בהט, 'הקמת אתר ההנצחה בגבעת התחמושת והתפתחותו: בין אישי ולאומי', קתדרה 180 (תשפ"ב), עמ' 168-145.

Shmuel Bahat (Cathedra 180)

 

גרויס-קובלסקי, אופירה 2022. אלימות פוליטית בשנות בינוי אומה: ניסיון הטלת הפצצה בכנסת בידי "ברית קנאים" (1951) כמקרה מבחן משטרה והיסטוריה 4 (תשפ"ג, 2022), עמ' 17-43.

https://www.policemuseum.org.il/wp-content/uploads/2022/12/Police_and_History_vol4_2022.pdf

 

Nadav Kaplan & Barry Schwartz, 'Raoul Wallenberg in Israel recovered memory and mediocre commemoration', Holocaust Studies. 2022.

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17504902.2022.2028433

 

Goldstein, Amir. "War and peace within the Israeli Right (1970-1978): the path of a Hawkish party towards pragmatism." British Journal of Middle Eastern Studies (2022): 1-21.‏

https://doi.org/10.1080/13530194.2022.2123783

 

Amir Goldstein & Elchanan Shilo, "Generational Crossover: The Movement for the Entire Land of Israel' from the Labor Movement to Gush Emunim", Israel Affairs, 28, 1 (2022), 45 - 59.

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13537121.2022.2017140

 

Amir Goldstein, 'From Reconciliation to Confrontation: Menachem Begin and the Kibbutz Movement 1968 – 1981', Middle Eastern Studies, 58, 1 (2022), 120 – 135.

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00263206.2021.1944118

 

Goldstein Amir and Tamar Hager. "Identification and alienation: Aliza Levenberg’s educational work in Kiryat Shmona in the early 1960s." Paedagogica Historica 58.4 (2022): 466-485.

https://doi.org/10.1080/00309230.2020.1838578

 

Ofira Gruweis Kovalsky, ‘Jerusalem 1948 -1952 as a “No Man’s Land”: Israeli Policy in Jerusalem as an Arena of the Cold War’, Middle Eastern Studies, 58(1), (2022).103 -119. 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00263206.2021.1932827

 

 

 

2021

 

Gabriel Brahm, 'Cancelling Israel?', Telos 195, 2021, 165-76

https://www.academia.edu/53616151/Canceling_Israel

 

Amir Goldstein, 'The Zionist Pilgrimage to Tel Hai: Between Communitas and Conflict'. Journal of Israeli History, 39, 1 (2021), 107 - 128.

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13531042.2021.1980952 

 

Ofira Gruweis Kovalsky, ‘The General Zionists and the WIZO Party, 1948 -1951’, Israel Affairs, 2021.

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13537121.2021.1940567

 

Gruweis Kovalsky, O., ‘The Revisionist Movement and British Mandate for Palestine’, Israel Studies, 26(3), (2021). 179 -195.

https://eds.p.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=6&sid=ddaa647e-6425-4544-a796-416c73cc21ed%40redis

 

Nikola Orbach-Yozgof, Blended Cities in Israel, Israel Affairs, 27:5, 984-1004, 2021.

 https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13537121.2021.1968699

 

 

2020

 

Amir Goldstein, The Roots of the Gallows Myth in the Revisionist Movement During the 1930s, The Journal of Imperial and Commonwealth History, 2020, 48:1, 127-148

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03086534.2019.1638617

 

שמואל בהט, ''להבדיל בין קודש לחול': עיצובה של רחבת הכותל המערבי אחרי מלחמת ששת הימים ומשמעויותיו', קתדרה 174, 2020, עמ' 181-155.

Shmuel Bahat (Cathedra 174) 

 

 

2019

 

שמואל בהט, 'הריסתה של שכונת המוגרבים במלחמת ששת הימים', אופקים בגיאוגרפיה 96 ,2019, עמ' 203-181.

https://drive.google.com/file/d/1K0Q2e2AzdRxopWhT8M6kmf-fqDeA9DWj/view

 

Gabriel Brahm, “Intersectionality,” Israel Studies, 24.2:157-170, 2019.

https://www.jstor.org/stable/10.2979/israelstudies.24.2.13

 

Ofira Gruweis Kovalsky, The Israeli policy toward the foreign consulates in Jerusalem in the 1950s, Israel Studies, 24(1), 2019, 126 -150.

https://muse.jhu.edu/article/709606#bio_wrap

 

Ofira Gruweis Kovalsky, Liminal Condition as Constant Situation, the Israeli Jerusalem Municipality, 1948-1955, Journal of Israeli History, 38(1), 2019, 113 -133.

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13531042.2019.1629156