ינואר 2020- עיתונות

The Jewish religion is indeed intertwined with Zionism

the jerusalem post

פורסם: 31.01.2020 

בין טראמפ לאוסלו

ישראל היום | עקיבא ביגמן

פורסם: 30.01.2020 

מושג השבוע

גילוי דעת

פורסם: 24.01.2020

אדם אחד, קול אחד

הארץ | גדעון לוי

פורסם: 26.01.2020 

קצוות פרומים

בקהילה

פורסם: 23.01.2020 

From vision to a celebration of Judaism and life

the jerusalem post int

פורסם: 17.01.2020 

רומן רוסי

הארץ

פורסם: 17.01.2020 

עיר הגאות והשפל

מקור ראשון

פורסם: 17.01.2020 

The Jewish genius

the jerusalem report

פורסם: 17.01.2020 

השד הלאומי והבקבוק המדומיין

ליברל

פורסם: 13.01.2020 

תיאוריית הקשר היהודי

כאן דרום

פורסם: 10.01.2020 

אלפרד דרייפוס,תיק פתוח

מקור ראשון | יעל פרוינד אברהם

פורסם: 10.01.2020 

Joseph and Herzl seeking their brethren

the jerusalem post

פורסם: 10.01.2020 

GRAPEVINE

the jerusalem post

פורסם: 10.01.2020 

הרב ריינס: גילויים חדשים

מקור ראשון

פורסם: 03.01.2020 

אנטישמיות מאז ולתמיד

פהמחנה החרדי | הרב ישראל אייכלר

פורסם: 02.01.2020