חולם ולוחם - מאת משה הלוי

holemvelohemחולם ולוחם, פועלו של ראובן הכט בהעפלה ובהצלה

מאת משה הלוי

לקריאת הספר