על הסמל

הסמל של מוסד הרצל לחקר הציונות מציג עיבוד גרפי של הצד האחורי של שקל כסף מהשנה הראשונה למרד בר כוכבא. מסביב לרימונים נמצאת הכתובת "ירושלים הקדושה" בכתב העברי הקדום. ידועים רק שני מטבעות מסוג זה. אחד מהם מוצג במוזיאון ישראל בירושלים.

לוגו הרצל