תיעוד

letters3

מכתבים של ד"ר ראובן הכט לראש הממשלה דוד בן-גוריון ובהם ההצעה להקים בירושלים 'קבר לאומי' שם ייטמן אפר הקדושים ממחנות המוות באירופה. ההצעה להקים אתר לאומי הייתה קשורה למעורבותו של ד"ר הכט בהעברת תיבה עם אפר הקדושים ממחנה המוות פלוסנבורג שבבוואריה לישראל. 

לעיון במכתבים 

חליפת מכתבים בין ד"ר ראובן הכט ויושבי ראש הכנסת בשנים 1971-1974. 

לעיון במכתבים

חומר נוסף ניתן למצוא בארכיון באתר מכון ז'בוטינסקי.