ועדה אקדמית

פרופ' מעוז עזריהו

פרופ' ארנון גולן

פרופ' אלי אברהם

ד"ר אנטון ברקובסקי