ועד מנהל

פרופ' רון רובין, נשיא האוניברסיטה

פרופ' גור אלרואי, רקטור האוניברסיטה

גב' רונית תדמור, קרן הכט

מר יוסי אחימאיר, קרן הכט

עו"ד רן סיטון, קרן הכט

פרופ' מעוז עזריהו, ראש מוסד הרצל לחקר הציונות

פרופ' ארנון גולן, החוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה

פרופ' אלי אברהם, החוג לתקשורת

פרופ' ג'ודי באומל-שוורץ, אוניברסיטת בר-אילן

פרופ' רבקה קוק-דורון, אוניברסיטת בן-גוריון 

פרופ' מונא מארון, סגן נשיא ודיקן למחקר