אירועים תשפ"א

מוסד הרצל לחקר הציונות ופורום הרצל, המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל, קיימו יום עיון מקוון לציון כ"ט בנובמבר. יום העיון נערך באתר הפרדסנות ע"ש מינקוב ברחובות ושודר בזום.

קישור להקלטת יום העיון: https://www.youtube.com/watch?v=33dieF5NJfw&feature=youtu.be

 

כט בנובמבר תשפא