פנחס ספיר וכלכלת ישראל

Archive42.jpg

 

Archive43

 

Archive45.JPG

 

Archive44

 

Archive46

 

Archive47