ד"ר שמואל בהט

 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CV

ירושלים, הכותל המערבי, דת ולאומיות, זיכרון, עיצוב מרחב, ציונות, מדינת ישראל