ד"ר ניקולא אורבך

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.nicola

CV

אוניברסיטת חיפה

דמוגרפיה, תיאולוגיה, זרמים ביהדות, גאוגרפיה חברתית, גאוגרפיה תרבותית, פילוסופיה של האמנות, אסתטיקה, ספרות עברית בת-זמננו, סוציולוגיה של מיעוטים.