פרופ' ז'אק פיקארד

Jacques PICARDThis e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CV

אוניברסיטת באזל

היסטוריה ותרבויות יהודיות באירופה ובצפון אמריקה, היסטוריה ותרבויות של שוויץ, יחסי שוויץ-ישראל, היסטוריה אינטלקטואלית, אנתרופולוגיה תרבותית.