ד"ר אופירה גרוויס-קובלסקי

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CV

 המכללה האקדמית צפת

היסטוריה פוליטית של ישראל  בדגש על ארגוני ומפלגות הימין, נשים בימין, גאוגרפיה היסטורית בדגש על עיצובה של ירושלים כבירת ישראל, מיתוסים וסמלים פוליטיים.