עלייה ב ' מאיטליה 1948-1945: העפלה, דיפלומטיה, וזכויות אדם

alyahהספר  עלייה ב ' מאיטליה 1948-1945: העפלה, דיפלומטיה, וזכויות אדם  מציג את המאבק הדרמטי של המוסד לעלייה ב' על  ההעפלה מחופי איטליה, את העימות הדיפלומטי המתמשך בין בריטניה ואיטליה ואת הסיפור  האנושי של המעפילים ואנשי המוסד והפלי"ם. נבחנת  שאלה מרכזית במדיניות חוץ: האם ניתן לשלב בין  אינטרסים אסטרטגיים ופוליטיים לבין  כיבוד זכויות האדם.  הספר מנתח את עמדותיהן של בריטניה, ארצות הברית, איטליה והמנהיגות הציונית אל מול האתגר של העפלת פליטי השואה מאירופה  לארץ ישראל.

בספר מוצגת סוגיית מעמדם וזכויותיהם של הפליטים באירופה בין מלחמות העולם ושל הפליטים היהודים לאחריה. הגזירות נגד היהודים באיטליה של מוסוליני ולעומתן והמאמץ האיטלקי לסייע ליהודים הנרדפים על ידי גרמניה הנאצית. המאבק של  איטליה לשקם את מעמדה והעימות מול בריטניה ושאיפותיה באזור הים התיכון. היחסים המיוחדים שנרקמו בין ראשי המוסד באיטליה יהודה  ארזי ועדה סרני לבין ראשי הממשל והצבא באיטליה באו לביטוי מיוחד בפרשת לה ספציה הידועה בשנת 1946.