יורדניה

יורדניה (Jordania)

אגודת סטודנטים ציונית באוניברסיטת באזל, שווייץ. האגודה נוסדה ב- 11 בנובמבר 1924 וחדלה להתקיים ב- 1937. האגודה נוסדה על ידי סטודנטים יהודיים מהמדינות הבלטיות שלמדו באוניברסיטת באזל. מאוחר יותר הצטרפו אליה סטודנטים יהודים מפולין ומרומניה וגם סטודנטים יהודים אזרחי שווייץ.

מטרתה המוצהרת של האגודה הייתה לטפח "רוח יהודית-לאומית" ולהפוך את חבריה לנושאי התרבות היהודית. האגודה הייתה חלק מהארגון הציוני בשווייץ ובבאזל. חברי האגודה היו הסדרנים בקונגרס הציוני ה- 17 שנערך ב- 1931 בבאזל. במהלך קיומה השתייכו לאגודה 60 סטודנטים. שליש מחברי האגודה באו מלטביה. חלק מחברי האגודה חזרו לארצות מוצאם במזרח אירופה. שלושה מחברי האגודה עלו לישראל ושניים היגרו לארה"ב. 

 צבעי האגודה היו כחול-לבן-ירוק. הצבעים כחול ולבן היו הצבעים הלאומיים. הירוק ייצג אתהתקווה שתעניק לחברי האגודה "כוח, אומץ, גאווה ורצון", כלשון המנון האגודה.

 Dies acad BS Jordania 2

 © כל הזכויות שמורות לעזבון ד"ר שמעון וויינברג

Dies acad BS Parade 1

© כל הזכויות שמורות לעזבון ד"ר שמעון וויינברג

Jordania BS Gruppenbild 1

© כל הזכויות שמורות לעזבון ד"ר שמעון וויינברג

Jordania BS Porträtgalerie2

© כל הזכויות שמורות לעזבון ד"ר שמעון וויינברג

Jordania BS Tischgesellsch 2

© כל הזכויות שמורות לעזבון ד"ר שמעון וויינברג