שבוע ישראלי בבית הספר בגבעת אלה

שבוע ישראלי במסגרת תכנית בית ספרית ייחודית שהתקיים בבית הספר בגבעת אלה זו השנה השלישית. השבוע הישראלי הוקדש השנה לנושא הישגים 70, לרגל שנת השבעים של מדינת ישראל. לאורך השבוע חקרו הילדים את העבר, הוקירו את ההווה וחזו את העתיד.יום הולדתו של הרצל, היום הרביעי בשבוע הישראלי, הוקדש ללמידת חקר אודות אנשי שם ודמויות מפתח בתולדות העם והמדינה. בבוקר חיכה הורה מביה"ס בתלבושת דמותו של הרצל והעניק לכל באי ביה"ס כרטיסי ביקור, ובהם הפעלה וחידה. הוקדש רחוב בביה"ס להרצל, הילדים למדו אודותיו וילדי השכבה הצעירה הקדישו לו מכתבי תודה אישיים.

 

givatela3

givatela4

givatela5

givatela6

givatela7

givatela10