ארץ, מולדת: חמישים שנות עליית נשים יהודיות מארצות הברית, אוטוביוגרפיה קולקטיבית (2017-1967)

eretzmoledetארץ, מולדת: חמישים שנות עלייה של נשים יהודיות מארצות הברית, אוטוביוגרפיה קולקטיבית (2017-1967) מספר את סיפורן של שמונה עשרה נשים צעירות שעלו ארצה מארצות הברית מאלף ואחת סיבות ונשארו בארץ מאלף ואחת סיבות אחרות. מחברות הפרקים באסופה זו מגיעות מרקעים מגוונים וממקומות שונים. כולן היו בגילאים 15 – 45 בעת עלייתן. חלקן דתיות, אחרות מסורתיות או חילוניות. חלקן עלו עם הורים ומשפחתן, אחרות עלו בגפן, וקבוצה שלישית עלתה עם המשפחות שהקימו. חלקן עלו ממניעים של אידיאולוגיה ציונית. אחרות הובאו לארץ על ידי הוריהן. קבוצה שלישית הגיעה מתוך מניעים דתיים. ללא קשר לסיבת עלייתן, עצם העלייה הייתה נקודת מפנה מרכזית בחייהן שהשפיעה על כל מה שקרה להן לאחר מכן.