בממלכת הנשים בבית־לחם

מכתבי אסירות ועצירות המחתרת

 

בממלכת הנשים בביתלחם

ספר זה מביא את סיפורן של אסירות ועצירות ארגוני המחתרות שלחמו בשלטון הבריטי למען הקמת מדינת ישראל ושנכלאו בבית-הסוהר לנשים בבית-לחם ובמחנה המעצר הסמוך אליו. הספר מתחקה באמצעות המכתבים האישיים שכתבו האסירות והעצירות אחר חוויותיהן, שגרת יומן, תודעת המאסר והפסיכולוגיה האישית והקולקטיבית שליוותה את תקופת ישיבתן בבית-לחם. הספר מעמת בין הזהויות השונות שהרכיבו את דמותן ,זהויות שלעיתים התנגשו זו בזו והוא יוצר פסיפס אנושי נדיר ממנו עולה ובוקעת דמותה של הלוחמת העברייה שהקריבה שנים ארוכות מחייה למען השגת העצמאות ושנשכחה מהזיכרון ההיסטורי והלאומי.

לקריאת הספר

כתבה על הספר ב"מעריב"

כתבה על הספר ב"מקור ראשון"