בדואים בנגב: שבטיות, פוליטיקה וביקורת

בדואיםבנגבספר זה מביא בפני הקורא הישראלי מגוון מחקרים אקטואליים והיסטוריים הבוחנים את החברה הבדואית בנגב ואת יחסיה המורכבים עם מדינת ישראל. פרקי הספר נכתבו על ידי חוקרים מובילים מתחומי התכנון, הגיאוגרפיה, המשפט, המגדר ההיסטוריה, המזרח התיכון ועוד. הספר עוסק בשאלות: מה הביא להצלחתה הגדולה של התנועה האיסלאמית בקרב הבדואים בנגב? מהן הקבוצות מהן הורכבה החברה הבדואית בנגב? מה מקומן של הנשים בחברה זו? מהם יישובים שבטיים ומה קשייהם? האם יש הטייה במחקר האקדמי בתחום ומה הסיבות לה? מה הקשר בין ענייני הבדואים בנגב לבין תנועת ה-BDS והריבונות הישראלית? נושאים אלו ואחרים הנדונים בספר, מבקשים להרחיב את הידע ולהעשיר את השיח הקיים בתחום הן בקרב הציבור הרחב והן בקרב מקבלי ההחלטות.

לקריאת הספר