זרתוסטרא הציוני

זרתוסטראהציוני

 

בספר זה ננסה לברר לעומק את עיקרי הרעיונות הניטשיאנים שנטמעו בהגותו של ברדיצ'בסקי ואפשרו לו להציע מחשבה ציונית מקורית ותוססת שהאותנטיות במרכזה. הדיון המעמיק ביסודות המחשבה האזיסטנציאליסטית של ניטשה הכרחית להבנת גלגולה לתוך הגותו של ברדיצ'בסקי שידע לעצבה ולהתאימה לצרכי השעה. בהתאם לדרישה לקרב את האמנות לחיים, ניכרת בנובלות של ברדיצ'בסקי השלמה לרעיונות ההגותיים, בספר זה נבקש להתמסר לעיקרי המחשבה העיונית ובמיוחד לחיבור 'דינוי ערכין' המהווה מניפסט מגובש וסדור.

הספר שלפנינו דן בשאלות הקיום שניטשה מעלה וברדיצ'בסקי נענה להן בדרכו, יחסי יחיד וחברה, מצב הניכור הקיומי, מבחן ההתגברות, הצורך לברוא עצמך כפרט וכקהילה מחדש במצב של משבר ערכים. בהמשך תתברר הדילמה הציונית הייחודית על מרכיב הטריטוריה והיצרנות המצמיחה עולם תוכן ערכי דווקא מעצם העיסוק בממשי ובקונקרטי.בפרק הסיום נבקש לעבור מתיאוריה לפרקטיקה, נרצה לברר עד כמה ההחלה של הרעיונות האקזיסטנציאליסטיים מבית המדרש הניטשיאני, בתיווכו המסור של ברדיצ'בסקי, מקבלת ביטוי בעיר העברית הראשונה, העיר ללא הפסקה המשמשת מעבדה חיה לעיקרי תורת החיים שך זרתוסטרא הציוני.

לקראית הספר