שלטים מספרים: הנצחת המחתרות בתל אביב-יפו

שלטים מספרים

תיעוד שלטי ההנצחה של המחתרות בתל אביב-יפו הוא פרויקט משותף של מוסד הרצל לחקר הציונות באוניברסיטת חיפה ושל מחלקת האירועים, טקס ומורשת בעיריית תל אביב-יפו. הספר מתעד את שלטי ההנצחה הפזורים ברחבי העיר ומספרים את הסיפור ההיסטורי של האתרים הקשורים לפעילות ה'הגנה', האצ"ל והלח"י בתל אביב-יפו. התיעוד כולל שני חלקים. החלק הראשון הוא מבוא שמגולל בפני הקוראים את ההיסטוריה הפוליטית והמרחבית של מפעל הנצחת המחתרות בנוף העירוני בתל אביב-יפו באמצעות שמות רחובות, מצבות זיכרון ושלטי הנצחה. בסיום המבוא דיון מפורט במפעל שילוט האתרים הקשורים לפעילות המחתרות בשלהי כהונתו של ראש העירייה שלמה להט (1993-1987). החלק השני פורש בפני הקוראים את צילומי שלטי ההנצחה. סידורם של הצילומים בספר בהתאם לסדר בכרונולוגי של שילובם בנוף ממיר את הפיזור בגיאוגרפי של שלטי ההנצחה בעיר בתיעוד אלבומי של שלטי ההנצחה לפי סדר הצבתם בנוף העירוני.

לקריאה