דצמבר 2018- עיתונות

"מרכז הבין-טחונים? אנחנו התשובה לנפיחות האקדמית"

הארץ |  ליאור דטל, סמי פרץ

פורסם: 31.12.2018 

היו זמנים

ישראל היום | ליאור יעקבי

פורסם: 23.12.2018 

Herzl and Zionism, from France to Britain

the jerusalem report | GOL KALEV

פורסם: 14.12.2018 

רחוב קרמניצקי יוחנן [יונה יוהאן] פתח תקווה

471 העיתון שמחבר

פורסם:13.12.2018 

רחוב וולפסון

time out

פורסם:13.12.2018

זה לא רק "משבר הליברליזם"

הארץ | אבי שילון

פורסם:10.12.2018 

"הרצל נתן ליהודים להיות מה שהם"

ישראל היום | עדי רובינשטיין

פורסם:07.12.2018 

מוציאים לשון

מקור ראשון | אורלי גולדקלנג

פורסם: 07.12.2018 

שלא ייגמר לעולם החיים כגמלאית

כיוון חדש גמלאים |  בתיה שרייבמן ופנינה שחק

פורסם: 02.12.2018